תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
העברה בנקאית

העברה בנקאית

הפקדה בחשבון בנק:

מקום בלב שלנו (ע"ר)
בנק מזרחי טפחות (20)
סניף: 521  מודיעין
מס' חשבון:249875

 נא לדאוג לשלוח אסמכתא במייל לצורך קבלה ולציין עבור מי לרשום קבלה.
ולציין בפעולה את שם התורם.