תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
משלוח בדואר

משלוח בדואר

בצ'ק לפקודת:

"מקום בלב שלנו"
לכתובת: ת.ד. 100 מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765