תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
סיורי תנ"ך ומורשת

סיורי תנ"ך ומורשת

 

לחיות את התנ"ך

 

עם הספר קראו לו. הוא צעד בלהבות וחצה ימים עם התנ"ך בידו, ואת כוחו הוא שאב מתוכו...

עמים התחנכו לאורו, את גיבוריו נשמה האנושות בחייה, דתות עלו וצמחו מתוכו.

ממנו שאב יהודי כוחות בימי חושך וצלמוות בנחלות זרים.

עם קם מתוכו ובנה מדינה!

זכה יהודי ללכת במשעולי  אבות  ולהבין פשר חזיונות נבואה.

 

  בדורינו עולה הצורך בחיבור האדם לעמו, למולדתו ולמורשתו. יש לרקום את החוטים המובילים מן העבר על תפארת גווניו, אל המדינה המתחדשת.

הסיורים וההרצאות מחברים בחוט רקמה את המטרות הללו.

הסיורים מועברים בליווי קטעי מוסיקה ,דרמה ואמצעי עזר שונים, במסלולים המשלבים קטעי הליכה אתגריים. להלן חלק מסדרת הסיורים הנבחרים בתכנית..

בתוכנית גם הרצאות מרתקות בליווי עזרים.