תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
חברי ההנהלה

חברי ההנהלה

דניאל מלכה

מיכאל יושעי

משה קמפינסקי

ישראל גורן

תפקיד:מנכ"ל העמותה מס' טלפון:0505-444501

נתאי עם שלם

חיים שמילה

דניאל לוי