תקן העמותה |מפת האתר |חברי ההנהלה |תשלומים |English
תשלומים

תשלומים

לתשלום באשראי - נבקשך לציין בבקשה בהערות פירוט מדוייק עבור מה התשלום וכן את כלל הפרטים הנדרשים לך בקבלה.

לחץ כאן